New Promotion

Statistic

Visitor Website

82229

News and update

บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๙:๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดงานกีฬาบอลประเพณี Group ALT 2017 เพื่อกระชับความสัมพันธ์

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดงานกีฬาบอลประเพณี Group ALT 2017 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคี ให้แก่พนักงาน และสร้างความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน และได้รู้จักเพื่อนหน่วยงานอื่นๆ โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้ให้พนักงานรู้จักการแพ้ รู้จักชนะ ในการร่วมแข่งขันกี่ฬา ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ สนาม Grandfogo FC ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 16

กิจกรรม CSR และ สัมมนา The One Team One Goal

เมื่อวันที่ 8-10 ธํนวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท i21 ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR โครงการกำจัดต้นสาบเสือ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ทุ่งหญ้าและเพิ่มพืชอาหารสัตว์ พร้อมกันนี้ได้จัดสัมมนา The One Team One Goal เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในการให้การบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

i21 ส่งมอบอุปกรณ์สาย UTP, Fiber Optice Cable ให้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บริษัท I21 โดย คุณศิรินทร์ พรหมโชติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์สาย UTP, Fiber Optic Cable ให้กับมหาวิทยาลัยนอร๋ทกรุงเทพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

New Product

Microduct : MD

Microduct Products
Price Call ฿

AP 2.4 Ghz : AP-24-11

AP 2.4 GHz Outdoor 11 dBi 802.11N 300 Mbps
Price Call ฿

Download

LS Fiber Optic Cable

PDF FILE DOWNLOAD